Rada rodziców

Skład Rady Rodziców działającej przy

Szkole Podstawowej w Kończycach Małych

w roku szkolnym 2019/2020

 

Przewodniczący:

Zastępca Przewodniczącego:

Sekretarz:

Skarbnik:

 

Komisja Rewizyjna:

 

 

Członkowie:

 

Przedstawiciele do Rady rodziców na rok szkolny 2019/2020

 

1 A

1 B

2 A

2 B

3

4

5 A

5 B

5 C

6 A

6 B

7 A

7 B

8

 

 

Kontakt:

ul. Jagiellońska 56
43 – 410 Kończyce Małe
Tel./fax: 0-32 4693465
szkolapodstawowa@konczyce.pl

dyrektor: Joanna Hanzel
wicedyrektor: Aleksandra Krajcarz
sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00