Dzieci w sieci

Strony poruszające temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie:

http://www.sieciaki.pl/

http://www.helpline.org.pl/

http://dzieckowsieci.fdn.pl/

Kontakt:

ul. Jagiellońska 56
43 – 410 Kończyce Małe
Tel./fax: 0-32 4693465
szkolapodstawowa@konczyce.pl

dyrektor: Joanna Hanzel
wicedyrektor: Aleksandra Krajcarz
sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00