PSO

ROK SZKOLNY 2013/2014

Podręczniki 2013-2014

Programy nauczania 2013-2014

 

Przedmiotowe systemy oceniania i kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów w roku szkolnych 2013/2014
Przedmiot PSO Kryteria oceniania
Historia Klasa 4-6 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6
Język polski Klasy 4-6 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6
Język angielski Klasa 1- 3 Klasy 4-6 Klasa 1-3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6
Matematyka Klasy 4-6 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6
Przyroda Klasa 4-6 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6
Muzyka Klasa 4-6 Klasa 4-6
Plastyka Klasa 4-5 Klasa 4 Klasa 5
Zajęcia komputerowe/Informatyka Klasy 4-6 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6
Zajęcia techniczne/Technika Klasy 4-6 Klasa 4-6
Wychowanie fizyczne Klasy 4-6 Klass 4-6
Religia Klasa 1Klasy 2-6 Klasa 1 Klasy 2-3 Klasy 4-6
Edukacja wczesnoszkolna Klasy 1-3 Klasa 1 Klasa 2Klasa 3

 

Kalendarz roku szkolnego 2013-2014

 

 

Stanowisko wszawica

Stanowisko tornistry

 

Kontakt:

ul. Jagiellońska 56
43 – 410 Kończyce Małe
Tel./fax: 0-32 4693465
szkolapodstawowa@konczyce.pl

dyrektor: Joanna Hanzel
wicedyrektor: Aleksandra Krajcarz
sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00