Zdrowa rybka, skoczna żabka

logoryby

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo.

Tytuł projektu: Zdrowa rybka, skoczna żabka- rozwijanie wiedzy, umiejętności, zdolności uczniów poprzez udział w kółkach zainteresowań drogą do wzrostu aktywności społecznej na obszarze objętym działalnością Stowarzyszenia „Żabi kraj”.

Cele projektu:

  • Poprawa jakości życia dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej
  • Podniesienie aktywności i uatrakcyjnienie oferty kółek zainteresowań dla uczniów klas I- III szkoły podstawowej związanych z ekologią, zdrowym trybem życia, tradycjami i dziedzictwem regionu, w tym z kulturą rybacką

 

Efekty:

Stworzenie bazy oraz warunków lokalowych do realizacji kółek zainteresowań w 4 szkołach na terenie Gminy Zebrzydowice oraz utworzenie klubu „Złota rybka” jako centrum społeczno – kulturalnego.

W szkołach podstawowych w Kaczycach, Kończycach Małych, Marklowicach Górnych realizowane będą
kółka artystyczno- ruchowe, kółka przyrodniczo- ekologiczne oraz kołka informatyczne.

W Zespole Szkół w Zebrzydowicach  realizowane będą:
kółko artystyczno – ruchowe, kółko przyrodniczo – ekologiczne, kółko dziennikarskie, kółko informatyczne.

Klub „Złota rybka” w Zespole Szkół w Zebrzydowicach:

promocja projektu oraz prezentacja działalności kół z poszczególnych szkół centrum społeczno- kulturalne, w którym odbywać się będą spotkania z przedstawicielami koła wędkarskiego, przeprowadzane będą konkursy, imprezy okolicznościowe, miejsce wymiany doświadczeń, pomysłów dzieci  pierwszego etapu kształcenia.

Efekty:

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNO – RUCHOWE

Prowadząca: mgr Sylwia Pawlas


Program zajęć     okładka na książkę      jesienne drzewo     

Jesienne obrazy z wykorzystaniem stempli z liści      akwarium z rybkami      Żaba – origami z kółek


 

KÓŁKO  PRZYRODNICZO – EKOLOGICZNE
Prowadząca: mgr Urszula Budzińska


Program zajęć       Z wizytą w lesie – praca plastyczna


 

KÓŁKO KOMPUTEROWE
Prowadząca: mgr Sylwia Pawlas


program zajęć       Edytor Paint – Wykorzystywanie narzędzi do modyfikowania rysunków

Logo projektu – rysujemy w Paint


 

ROK SZKOLNY 2017/2018

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNO – RUCHOWE

Prowadząca: mgr Ewa Walica


galeria


 

KÓŁKO  PRZYRODNICZO – EKOLOGICZNE
Prowadząca: mgr Urszula Budzińska


Skarby lasu Sałatka owocowa 

KÓŁKO KOMPUTEROWE
Prowadząca: mgr Anna Migurska


Sprawozdanie semestr 1 inicjały 1 inicjały2 inicjały3

komiks1 komiks2 krzyżówka krzyżówka 3  galeria


 

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

 Wykaz zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu Zdrowa rybka
Spotkanie Klubu w Zebrzydowicach

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNO – RUCHOWE

Prowadząca: mgr Ewa Walica


Pogram kółka artystyczno – ruchowego

sprawozdanie semestr 1

galeria

 

KÓŁKO  PRZYRODNICZO – EKOLOGICZNE
Prowadząca: mgr Urszula Budzińska


program kółka przyrodniczego- ekologicznego

Surowce wtórne

Sprawozdanie semestr 1

galeria

 

KÓŁKO KOMPUTEROWE
Prowadząca: mgr Anna Migurska


program kółka informatycznego

sprawozdanie semestr 1

galeria


 

ROK SZKOLNY 2015/2016

Spotkanie Klubu Złotej Rybki 16.12.2015

Spotkanie Klubu Złotej Rybki 28.04.2016

 

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNO – RUCHOWE

Prowadząca: mgr Ewa Walica


zdjęcia z zajęć


 

KÓŁKO  PRZYRODNICZO – EKOLOGICZNE
Prowadząca: mgr Urszula Budzińska


Plakaty – Przyroda wokół nas         Jemy zdrowo i kolorowo  – pyszne kanapki  Jemy zdrowo i kolorowo – sałatka owocowa


  

KÓŁKO KOMPUTEROWE
Prowadząca: mgr Anna Migurska


Wizytówka 2  Wizytówka 1 prace dzieci


 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2014/2015

Spotkanie klubu „Złota rybka, skoczna żabka” 29.10.2014

Spotkanie klubu 16.06.2015

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNO – RUCHOWE

Prowadząca: mgr Ewa Walica


prace dzieci – Zima


 

KÓŁKO  PRZYRODNICZO – EKOLOGICZNE
Prowadząca: mgr Urszula Budzińska


Jak wykorzystać surowce wtórne


  

KÓŁKO KOMPUTEROWE
Prowadząca: mgr Anna Migurska


zdjęcia i prace

prace dzieci: W różowej bajce Olek  W różowej bajce Julka   W różowej bajce Czesław

 


 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2013/2014

Spotkanie Klubu Złotej Rybki – 7.04.2014

Spotkanie Klubu Złotej Rybki 26.11.2013

Spotkanie klubu „Złota Rybka” 10.06.2014

 

 

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNO – RUCHOWE

Prowadząca: mgr Grażyna Szewczyk


Próba jasełek


Sprawozdanie artystyczno- ruchowe pierwsze półrocze r.szk.2013/14


 

KÓŁKO  PRZYRODNICZO – EKOLOGICZNE
Prowadząca: mgr Urszula Budzińska


kółko przyrodnicze (praca z komputerem)

kółko przyrodnicze (praca z mikroskopem)

Kącik przyrodniczy


Sprawozdanie z zajęć kółka przyrodniczego pierwsze półrocze r.szk. 2013 

KÓŁKO KOMPUTEROWE
Prowadząca: mgr Anna Migurska


sprawozdanie z I półrocza

 


Prace dzieci:  krzyżówka  Świąteczna krzyżówka   Rzeczowniki   zaproszenie na bal   zwyczaje bożonarodzeniowe

 


    Zdjęcia z zajęć kółka komputerowegoROK SZKOLNY 2012/2013

Inauguracja projektu – foto

Gazetka w naszej szkole

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNO – RUCHOWE

Prowadząca: mgr Grażyna Szewczyk


 

Zajęcia artystyczno ruchowe; zajęcia plastyczne


Zajęcia artystyczno ruchowe; wykorzystanie instrumentów perkusyjnych


Zajęcia artystyczno ruchowe; prace plastyczne


Zajęcia artystyczno ruchowe; wystawa prac


Zajęcia artystyczno ruchowe; praca techniczna Walentynka


Sprawozdanie – I semestr 2012/2013


Zajęcia artystyczno ruchowe; praca plastyczna Życie ryb w stawie- kolaż cz. 2


Zajęcia artystyczno ruchowe; praca plastyczna Życie ryb w stawie- kolaż cz. 1


Zajęcia artystyczno – ruchowe podczas inauguracji projektu Zdrowa rybka, skoczna żabka w Gminie Zebrzydowice – fotorelacja


Program zajęć
 

 

KÓŁKO  PRZYRODNICZO – EKOLOGICZNE

Prowadząca: mgr Urszula Budzińska

 


 Kółko przyrodniczo – ekologiczne (foto)


Spotkanie klubu „Złota rybka” 26.04.2014 (foto)


Spacer do lasu w poszukiwaniu oznak wiosny (foto)


Sprawozdanie I semestr


Klub „Złota Rybka” (foto)


Zajęcia z mikroskopem (foto)


 Album o lesie


Dokarmianie ptaków


Plan zajęć


 

 

KÓŁKO  KOMPUTEROWE

Prowadząca: mgr Aleksandra Krajcarz

 


 Atlas 1


Atlas 2


Atlas 3


Atlas 4


Zajęcia komputerowe – 06.06.2013


Kartka świąteczna


Logo programu


Sprawozdanie 1 semestr


Zajęcia – foto


 Plan zajęć

Podsumowanie w roku szkolnym 2012/2013

Podsumowanie projektu

Podsumowanie programu (foto)

Kontakt:

ul. Jagiellońska 56
43 – 410 Kończyce Małe
Tel./fax: 0-32 4693465
szkolapodstawowa@konczyce.pl

dyrektor: Joanna Hanzel
wicedyrektor: Aleksandra Krajcarz
sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00