Przystanek szkoła

kasla

Strona koordynatora projektu
Projekt „Przystanek SZKOŁA – podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice”, którego Beneficjentem jest Zespół Szkół w Kaczycach im. Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego
Realizowany jest w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Czas trwania projektu: od 1.09.2010r. do 31.08.2012r.

Projekt realizowany jest na terenie Gminy Zebrzydowice i skierowany jest do uczniów wszystkich szkół naszej Gminy.

Kierownik projektu: – Janusz Sikora tel. 32 46 94 222
Koordynator projektu: – Iwona Pszczółka tel. 32 455144
Asystent koordynatora , koordynator projektu w Zespole Szkół w Kaczycach– Maria Kownacka tel. 32 46 94 222
Pomocnik koordynatora – koordynator projektu w Zespole Szkół w Zebrzydowicach – Katarzyna Dynek tel. 32 4693481 w. 32
Pomocnik koordynatora – koordynator projektu w Szkole Podstawowej w Kończycach Małych– Joanna Handzel tel. 32 4693465
Pomocnik koordynatora – koordynator projektu w Szkole Podstawowej w Marklowicach Grn. – Stefania Kania tel. 32 4693204

Biuro projektu mieści się w Szkole Podstawowej przy Zespole Szkół w Kaczycach, w „starej kancelarii’.
Kontakt:
Zespól Szkół Kaczyce
Ul. Harcerska 13
43-417 Kaczyce

Efekty:

Sprawozdanie IV kwartał


Foto – zespół wyrównawczy kl. 3b


Foto – kóko matematyczne kl. 1-3


Foto – kółko dziennikarskie


Sprawozdania III kwartał – cz.2


Sprawozdania III kwartał – cz.1


Foto – kółko matematyczne kl. I-III


Foto – kółko matematyczne


Foto – kółko matematyczne


Foto – kółko dziennikarskie


Foto – kółko j. angielski


Foto – zespół wyrównawczy kl. 3b


Foto – kółko matematyczne


Jasełka 2011


Foto – kółko plastyczne


Foto – modele brył obrotowych


Foto – „reklamujemy matematykę”


Foto – zespół wyrównawczy kl. 5


Sprawozdania prowadzących zajęcia


Foto – konkurs piosenki patriotycznej


Foto – kółko dziennikarskie kl. 4-6
Foto – kółko teatralne kl. 1-3


Foto – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze kl. 3b


Realizacja projektu edukacyjnego


Foto – zajęcia


Zajęcia dodatkowe 2011/2012


Foto – letnia szkoła


Sprawozdania – letnia szkoła


Sprawozdania – III kwartał 2010/2011<


Sprawozdania – II kwartał 2010/2011


Sprawozdania – I kwartał


Plan zajęć dodatkowych 2010/2011


Kontakt:

ul. Jagiellońska 56
43 – 410 Kończyce Małe
Tel./fax: 0-32 4693465
szkolapodstawowa@konczyce.pl

dyrektor: Joanna Hanzel
wicedyrektor: Aleksandra Krajcarz
sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00