Mali a jednak wielcy

efssla

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów z klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Zebrzydowice w ramach projektu pod nazwą

MALI A JEDNAK WIELCY

 


Mali a jednak wielcy – sprawozdanie z realizacji projektu
Mali a jednak wielcy – karta oceny grupy


Mali a jednek wielcy – konkurs plastyczny (foto)


Mali a jednek wielcy – zajęcia teatralne (foto)


Mali a jednek wielcy – zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (foto)


Mali a jednek wielcy – zajęcia logopedyczne (foto)


Mali a jednek wielcy – zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; gry i zabawy logiczno-matematyczne (foto)


Mali a jednek wielcy – zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; zabawa w sklep (foto)


Mali a jednek wielcy – zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych(foto)


Mali a jednek wielcy – zajęcia logopedyczne (konkurs logopedyczny – foto)


Mali a jednek wielcy – zajęcia plastyczno – techniczne WIOSNA (foto)


Mali a jednek wielcy – zajęcia teatralne „Zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej” (foto)


Mali a jednek wielcy – zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (foto)


Mali a jednek wielcy – kółko teatralne (zaproszenia) (foto)


Mali a jednek wielcy – kółko teatralne „Co odmieniło naszą klasę?” (opis)


Mali a jednek wielcy – kółko teatralne „Co odmieniło naszą klasę?” 23.01.2013 (foto)


Mali a jednek wielcy – kółko matematyczne 05.02.2013 (foto)


Mali a jednek wielcy – kółko teatralne 22.01.2013 (foto)


Mali a jednek wielcy – kółko teatralne 15.01.2013 (foto)


Mali a jednek wielcy – kółko teatralne 06.12.2012 (foto)


Mali a jednak wielcy – sprawozdania za 2012 rok (zadanie 1)


Mali a jednak wielcy – sprawozdania za 2012 rok (zadanie 2)


Mali a jednek wielcy – konkurs plastyczny „Ilustracja kolędy” (foto)


Mali a jednek wielcy – kółko plastyczno-techniczne (foto)


Mali a jednek wielcy – zajęcia plastyczno-techniczne (foto)


Mali a jednak wielcy – sprawozdania 1 (zadanie 2)


Mali a jednak wielcy – sprawozdania 1 (zadanie 1)


Mali a jednek wielcy – zajęcia teatralne (foto)


Mali a jednek wielcy – Super Matematyk 2 i zajęcia dla klasy III (foto)


Mali a jednek wielcy – gimnastyka korekcyjna (foto)


Mali a jednek wielcy – Super Matematyk (foto)


Mali a jednek wielcy – zajęcia logopedyczne (foto) 03.12.2012


Mali a jednek wielcy – zajęcia logopedyczne (foto) 28.11.2012


Mali a jednek wielcy – kółko plastyczne (foto) 31.10.2012


Mali a jednek wielcy – zajęcia teatralne (foto) 29.10.2012


Mali a jednek wielcy – gazetka (foto)


Zaproszenie / informacja – zajęcia psychoedukacyjne


Oświadczenie uczestnika projektu – WZÓR
 


Grafik zajęć – program „Mali a jednak wielcy”


Kontakt:

ul. Jagiellońska 56
43 – 410 Kończyce Małe
Tel./fax: 0-32 4693465
szkolapodstawowa@konczyce.pl

dyrektor: Joanna Hanzel
wicedyrektor: Aleksandra Krajcarz
sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00