Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2020/2021
Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
5 Fabryka wiedzy – klasa 2a
6 Kółko artystyczno – ruchowe – klasa 3a Z językiem angielskim przez świat – klasa 6a Gry i zabawy z językiem angielskim – klasa 4
7 Zabawy z geografią – klasa 6a Kreatywnie i kolorowo – zabawy plastyczne – klasa 4 Mikroekonomia i teoria gier – klasa 8b Mikroekonomia i teoria gier – klasa 8a
Zajęcia ruchowe przeciwdziałające wadom postawy Zajęcia ruchowe przeciwdziałające wadom postawy
8 Spotkania z literaturą – klasa 8b Spotkania z literaturą – klasa 8a
Kontakt:

ul. Jagiellońska 56
43 – 410 Kończyce Małe
Tel./fax: 0-32 4693465
szkolapodstawowa@konczyce.pl

dyrektor: Joanna Hanzel
wicedyrektor: Aleksandra Krajcarz
sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00