Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2019/2020
Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
5 języka angielskiego kl.2-3
kółko artystyczno- ruchowe kl.2b
6 kółko artystyczno- ruchowe kl.2a kółko gier logicznych kl.6-7 Zaj. ruchowe przeciwdz. wadom postawy kl.1-4 kółko informatyczne kl.3
kółko ekologiczne kółko artystyczno- ruchowe z elementami informatyki kl.1-2  
7 kółko języka angielskiego kl.5-6 Kółko informatyczne kl.4-6 kółko humanistyczne kl.4-7 kółko matematyczne kl.8 kółko informatyczne kl.4-6
kółko matematyczne kl.4-5 Zajęcia ruchowe przeciwdz. wadom postawy kl.1-4 SKS chł. SKS chł.
Szkolne koło Caritas
8 kółko języka angielskiego kl.8 SKS dz. Kółko języka angielskiego kl.7
SKS dz. kółko języka polskiego kl.8
Kontakt:

ul. Jagiellońska 56
43 – 410 Kończyce Małe
Tel./fax: 0-32 4693465
szkolapodstawowa@konczyce.pl

dyrektor: Joanna Hanzel
wicedyrektor: Aleksandra Krajcarz
sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00