Wychowawstwa

Klasa Nr Sali Wychowawca Liczba uczniów
I 31 Anna Migurska 23
II 29 Urszula Budzińska 11
III a 42 Ewa Walica 17
III b 30 Grażyna Szewczyk 19
III c 27 Danuta Tomica 14
IV a 17 Karolina Szczyrba 24
IV b 41 Aleksandra Krajcarz 24
V a 39 Agnieszka Setlak 18
V b 38 Natalia Kopel 20
VI 37 Jadwiga Wanat 29
VII a 48 Sylwia Pawlas 20
VII b 41 Artur Kukla 17