Wychowawstwa

Klasa Nr Sali Wychowawca Liczba uczniów
Ia 18 Ewa Walica 32
Ib 18 Grażyna Szewczyk 27
II 22 Anna Migurska 31
III 14 Urszula Budzińska 14
IVa 17 Izabela Bartnicka 42
IVb 20 Bożena Borycka 30
IVc 16 Joanna Stencel 29
V a 17 Karolina Szczyrba 24
V b 41 Aleksandra Krajcarz 24
VI a 39 Agnieszka Setlak 18
VI b 38 Natalia Kopel 20
VII 37 Jadwiga Wanat 29
VIII a 48 Sylwia Pawlas 21
VIII b 40 Artur Kukla 17
Kontakt:

ul. Jagiellońska 56
43 – 410 Kończyce Małe
Tel./fax: 0-32 4693465
szkolapodstawowa@konczyce.pl

dyrektor: Joanna Hanzel
wicedyrektor: Aleksandra Krajcarz
sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00