Wychowawstwa

Klasa Nr Sali Wychowawca Liczba uczniów
Ia 31 Anna Migurska 23
Ib 32 Karolina Ścieszka 18
IIa 30 Danuta Tomica 16
IIb. 29 Urszula Budzińska 17
IIIa 32 Ewa Walica 20
IIIb 27 Grażyna Szewczyk 17
V 40 Artur Kukla 23
V 14 Sylwia Pawlas 15
VIa 37 Izabela Bartnicka 27
VIb 17 Bożena Borucka 24
VII a 48 Karolina Szczyrba 25
VII b 41 Aleksandra Krajcarz 24
VIII a 39 Agnieszka Setlak 16
VIII b 38 Natalia Kopel 19
Kontakt:

ul. Jagiellońska 56
43 – 410 Kończyce Małe
Tel./fax: 0-32 4693465
szkolapodstawowa@konczyce.pl

dyrektor: Joanna Hanzel
wicedyrektor: Aleksandra Krajcarz
sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00