Wychowawstwa

Klasa Nr Sali Wychowawca Liczba uczniów
Ia 30 Danuta Tomica 16
Ib. 29 Urszula Budzińska 17
IIa 32 Ewa Walica 18
IIb 27 Grażyna Szewczyk 17
III 31 Anna Migurska 23
IV 14 Sylwia Pawlas 15
Va 17 Izabela Bartnicka 17
Vb 42 Bożena Borucka 20
Vc 37 Joanna Stencel 15
VI a 40 Karolina Szczyrba 26
VI b 41 Aleksandra Krajcarz 24
VII a 39 Agnieszka Setlak 16
VII b 38 Natalia Kopel 19
VIII 48 Jadwiga Wanat 29
Kontakt:

ul. Jagiellońska 56
43 – 410 Kończyce Małe
Tel./fax: 0-32 4693465
szkolapodstawowa@konczyce.pl

dyrektor: Joanna Hanzel
wicedyrektor: Aleksandra Krajcarz
sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00