Plan zajęć

Aktualny plan lekcji ważny od 7.09.2020r:

plan-lekcji1

Klasa 1a   Klasa 1b

Klasa 2a  Klasa 2b

Klasa 3a  Klasa 3b

Klasa 4  Klasa 5

Klasa 6a  Klasa 6b

Klasa 7a  Klasa 7b

Klasa 8a  Klasa 8b