Plan zajęć

Aktualny plan lekcji ważny od 30.01.2017r:

plan-lekcji1

klasa 1

Klasy 2

Klasy 3

Klasy 4

Klasa 5

Klasy 6