Plan zajęć

Aktualny plan lekcji ważny od 3.09.2018r:

plan-lekcji1Klasy 1

klasy 2 i 3

klasy 4

klasy 5

klasy 6

klasa 7

klasy 8