Plan zajęć

Aktualny plan lekcji ważny od 04.09.2017r:

plan-lekcji1Klasa 1 

Klasa 2

Klasy 3

Klasy 4

Klasy 5

Klasa 6

Klasy 7