Zdrowa rybka, skoczna żabka - rozwijanie wiedzy, umiejętności, zdolności uczniów poprzez udział w kółkach zainteresowań drogą do wzrostu aktywności społecznej na obszarze objętym działalnością Stowarzyszenia "Żabi kraj"


Zajęcia artystyczno - ruchowe Kółko przyrodniczo-ekologiczne Kółko komputerowe

Podsumowanie projektu


Zdrowa rybka, skoczna żabka - podsumowanie programu (foto)


Zdrowa rybka, skoczna żabka - inauguracja programu (foto)


Zdrowa rybka, skoczna żabka - gazetka (foto)