Szkoła Podstawowa
im. Jarosława D±browskiego


ul. Jagiellońska 56
43 - 410 Kończyce Małe


Województwo: ¶l±skie. Powiat: cieszyński.Gmina: Zebrzydowice.


NIP 633-18-07-509 Regon 000629620


Tel./fax: 0-32 4693465


e-mail: szkolapodstawowa@konczyce.pl