PRZYSTANEK SZKOŁA
Strona koordynatora projektu


Sprawozdanie IV kwartał


Foto - zespół wyrównawczy kl. 3b


Foto - kółko matematyczne kl. 1-3


Foto - kółko dziennikarskie


Sprawozdania III kwartał - cz.2


Sprawozdania III kwartał - cz.1


Foto - kółko matematyczne kl. I-III


Foto - kółko matematyczne


Foto - kółko matematyczne


Foto - kółko dziennikarskie


Foto - kółko j. angielski


Foto - zespół wyrównawczy kl. 3b


Foto - kółko matematyczne


Jasełka 2011


Foto - kółko plastyczne


Foto - modele brył obrotowych


Foto - "reklamujemy matematykę"


Foto - zespół wyrównawczy kl. 5


Sprawozdania prowadzących zajęcia


Foto - konkurs piosenki patriotycznej


Foto - kółko dziennikarskie kl. 4-6


Foto - kółko teatralne kl. 1-3


Foto - zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze kl. 3b


Realizacja projektu edukacyjnego


Foto - zajęcia


Zajęcia dodatkowe 2011/2012


Foto - letnia szkoła


Sprawozdania - letnia szkoła


Sprawozdania - III kwartał 2010/2011


Sprawozdania - II kwartał 2010/2011


Sprawozdania - I kwartał


Plan zajęć dodatkowych 20102011