Projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów z klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Zebrzydowice w ramach projektu pod nazwą
MALI A JEDNAK WIELCY


Mali a jednak wielcy - sprawozdanie z realizacji projektu


Mali a jednak wielcy - karta oceny grupy


Mali a jednek wielcy - konkurs plastyczny (foto)


Mali a jednek wielcy - zajęcia teatralne (foto)


Mali a jednek wielcy - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (foto)


Mali a jednek wielcy - zajęcia logopedyczne (foto)


Mali a jednek wielcy - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; gry i zabawy logiczno-matematyczne (foto)


Mali a jednek wielcy - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; zabawa w sklep (foto)


Mali a jednek wielcy - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych(foto)


Mali a jednek wielcy - zajęcia logopedyczne (konkurs logopedyczny - foto)


Mali a jednek wielcy - zajęcia plastyczno - techniczne WIOSNA (foto)


Mali a jednek wielcy - zajęcia teatralne "Zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej" (foto)


Mali a jednek wielcy - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (foto)


Mali a jednek wielcy - kółko teatralne (zaproszenia) (foto)


Mali a jednek wielcy - kółko teatralne "Co odmieniło naszą klasę?" (opis)


Mali a jednek wielcy - kółko teatralne "Co odmieniło naszą klasę?" 23.01.2013 (foto)


Mali a jednek wielcy - kółko matematyczne 05.02.2013 (foto)


Mali a jednek wielcy - kółko teatralne 22.01.2013 (foto)


Mali a jednek wielcy - kółko teatralne 15.01.2013 (foto)


Mali a jednek wielcy - kółko teatralne 06.12.2012 (foto)


Mali a jednak wielcy - sprawozdania za 2012 rok (zadanie 1)


Mali a jednak wielcy - sprawozdania za 2012 rok (zadanie 2)


Mali a jednek wielcy - konkurs plastyczny "Ilustracja kolędy" (foto)


Mali a jednek wielcy - kółko plastyczno-techniczne (foto)


Mali a jednek wielcy - zajęcia plastyczno-techniczne (foto)


Mali a jednak wielcy - sprawozdania 1 (zadanie 2)


Mali a jednak wielcy - sprawozdania 1 (zadanie 1)


Mali a jednek wielcy - zajęcia teatralne (foto)


Mali a jednek wielcy - Super Matematyk 2 i zajęcia dla klasy III (foto)


Mali a jednek wielcy - gimnastyka korekcyjna (foto)


Mali a jednek wielcy - Super Matematyk (foto)


Mali a jednek wielcy - zajęcia logopedyczne (foto) 03.12.2012


Mali a jednek wielcy - zajęcia logopedyczne (foto) 28.11.2012


Mali a jednek wielcy - kółko plastyczne (foto) 31.10.2012


Mali a jednek wielcy - zajęcia teatralne (foto) 29.10.2012


Mali a jednek wielcy - gazetka (foto)


Zaproszenie / informacja - zajęcia psychoedukacyjne


Oświadczenie uczestnika projektu - WZÓR


Grafik zajęć - program "Mali a jednak wielcy"