Dokumenty szkoły


KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2011-2016

Wykaz podręczników - rok szkolny 2013/2014

Wykaz programów nauczania - rok szkolny 2013/2014

Grafik zajęć - program "Mali a jednak wielcy"

PSO, kryteria oceniania

Wykaz podręczników na rok szkolny 2012/2013

Statut szkoły

Sylwetka absolwenta szkoły

Szkolny program wychowawczy

Program wychowawczy - zmiana

Program wychowawczy - zmiana 11.09.2012

Szkolny program profilaktyki

WSO - zmiana

Statut - zmiana

Statut - zmiana

Statut - zmiana

Statut - zmiana

Statut - zmiana

Statut - zmiana 11.09.2012

Stanowisko GIS dot. wszawicy

Stanowisko GIS dot. tornistrów

POWRÓT