Dziękujemy wszystkim osobom, które w ubiegłym roku podarowały naszej placówce 1% swojego podatku.
Państwa ofiarność zaowocowała 1854,27zł na naszym koncie w Stowarzyszeniu PRZYJAZNA SZKOŁA.
Zbliża się okres rozliczeń podatkowych za rok 2012. Uprzejmie prosimy, abyście Państwo zechcieli i w tym roku
wspomóc naszą placówkę swoim 1% podatku.

Wypełniając roczne zeznanie podatkowe należy wpisać:

poz. 123 Numer KRS 0000031762;

poz. 124 Wnioskowana kwota wpisać kwotę

poz. 125 Cel szczegółowy 500000039999 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.J.DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH ;

poz. 126 Wyrażam zgodę wstawić X.

Więcej informacji o akcji można znaleźć na stronie http://www.ps.org.pl/


Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom!