Nauczyciele

Grono pedagogiczne
L.p. Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot
1 Hanzel Joanna – dyrektor szkoły przyroda
2 Bajger Jadwiga plastyka
3 Bartnicka Izabela przyroda; świetlica
4 Budzińska Urszula nauczanie zintegrowane; edukacja regionalna
5 Garaj Monika
6 Górczyńska Renata religia
7 Kopel Natalia język angielski
8 Krajcarz Aleksandra nauczanie zintegrowane; język polski; historia
9 Ks. Tomasz Niedziela religia
10 Kukla Artur język polski
11 Migurska Anna nauczanie zintegrowane; zajęcia komputerowe
12 Pawlas Sylwia matematyka; zajęcia komputerowe; zajęcia techniczne
13 Pilśniak – Hojka Beata muzyka
14 Setlak Agnieszka matematyka
15 Stencel Joanna język angielski
16 Szczyrba Karolina świetlica
17 Szewczyk Grażyna nauczanie zintegrowane; historia
18 Tomica  Danuta nauczanie zintegrowane
19 Walica Ewa nauczanie zintegrowane; WDŻ
20 Wanat Jadwiga wychowanie fizyczne
21 Dorota Kłopeć pedagog