Dokumenty

Koncepcja Pracy Szkoły 2016-2021

STATUT

aneks nr 1 do statutu

Procedury udzielania pomocy PP

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów edukacyjnych)

System oceniania wg średniej ważonej

zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego

NABÓR UCZNIÓW DO SZKOL PODSTAWOWYCH W GMINIE ZEBRZYDOWICE

wniosek – dla dzieci zamieszkałych poza obwodem

zgłoszenie do kl1 sp dla dzieci z obwodu

 

 ROK SZKOLNY 2020/2021

Regulamin zajęć prowadzonych on line

wykaz podręczników

Kalendarz roku szkolnego

organizacja roku szkolnego        załącznik 1        załącznik 2

Plan pracy szkoły

Aneks do statutu

Program wychowawczo – profilaktyczny

PSO i wymagania na poszczególne oceny

 ROK SZKOLNY 2019/2020

Regulamin zdalnego nauczania

Kalendarz roku szkolnego – zmiany

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

PSO i wymagania 2019-2020

Zmiany w Statucie 2019-2020

plan pracy szkoły- 2019-2020

program wychowawczo – profilaktyczny 2019-2020

ROK SZKOLNY 2018/2019

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018-2019

plan pracy szkoły 2018-2019

program wychowawczo – profilaktyczny 2018-2019

aneks do statutu

wykaz podręczników

PSO i wymagania na poszczególne oceny

Programy nauczania

ROK SZKOLNY 2017/2018

POMYSŁ DOBREJ PRAKTYKI – druk

Statut i Wewnątrzszkolne Ocenianie

Plan pracy szkoły 2017 2018

Program Wychowawczo – Profilaktyczny 2017-2018

aneks 1 do programu Wychowawczo – profilaktycznego

Wykaz podręczników

PROGRAMY NAUCZANIA 2017-2018_

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

PSO i kryteria oceniania – aktualizacja

PSO i wymagania na poszczególne oceny

ubezpieczenie 2017-2018

POMYSŁ DOBREJ PRAKTYKI – druk

ROK SZKOLNY 2016/2017

Szkolny Program Wychowawczy

Szkolny Program wychowawczy zmiany  11.09.2012

Szkolny Program Wychowawczy – zmiany 13.09.2013

Szkolny Program wychowawczy – zmiana 2014

Załącznik nr 6 do Programu Wychowawczego

Sylwetka absolwenta

Wykaz podręczników

Koncepcja Pracy Szkoły

Plan pracy szkoły 2016-2017

Szkolny program profilaktyczny 2016 2017

zmiany wychowawczy 2016

PROGRAMY NAUCZANIA 2016-2017

Kalendarz roku szkolnego

ROK SZKOLNY 2015/2016

Koncepcja pracy szkoły 2011-2016

STATUT – ZMIANY 2015

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY zmiany 2015/2016

Plan pracy szkoły 2015-2016

Szkolny program profilaktyki 2015 – 2016

Zmiany w PROGRAMIE WYCHOWAWCZYM – luty 2016

Ceremoniał szkolny

Procedury szkolne w sytuacjach zagrożenia

Wykaz podręczników

Programy nauczania

Informacje o Sprawdzianie szóstoklasisty

Przedmiotowe systemy oceniania i kryteria oceniania 2015/2016

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015

ROK SZKOLNY 2014/2015

Plan pracy szkoły 2014-2015

Szkolny program profilaktyki 2014 – 2015

Statut – zmiana wrzesień 2014

Szkolny program profilaktyki 2014 – 2015

Szkolny Program wychowawczy – zmiana 2014

Sprawdzian szóstoklasisty

Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015

Wykaz programów nauczania na rok szkolny 2014/2015

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów edukacyjnych) w kl.1 

Kalendarz roku szkolnego 2014-2015

Przedmiotowe systemy oceniania i kryteria na poszczególne oceny

 

ROK SZKOLNY 2013/2014

Plan pracy szkoły 2013-2014

Komunikat_Sprawdzian_i_egzamin_gimnazjalny_2014

Ankiety w sprawie przygotowania szkoły do przyjęcia dzieci 6-letnich:   Dyrektor szkoły    Rada Rodziców

Podręczniki 2013-2014

Programy nauczania 2013-2014

Szkolny Program Profilaktyki 2013 – 2014

Przedmiotowe systemy oceniania i kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów w roku szkolnych 2013/2014
Przedmiot PSO Kryteria oceniania
Historia Klasa 4-6 Klasa 4 Klasa 5
Język polski Klasy 4-6 Klasa 4 Klasa 5
Język angielski Klasa 1- 3 Klasy 4-6 Klasa 1-3   Klasa 4 Klasa 5
Matematyka Klasy 4-6 Klasa 4 Klasa 5
Przyroda Klasa 4-6 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6
Muzyka Klasa 4-6 Klasa 4-6
Plastyka Klasa 4-5 Klasa 4
Zajęcia komputerowe/Informatyka Klasy 4-6 Klasa 4 Klasa 5
Zajęcia techniczne/Technika Klasy 4-6 Klasa 4-6
Wychowanie fizyczne Klasy 4-6  Klass 4-6
Religia Klasa 1Klasy 2-6 Klasa 1 Klasy 2-3  Klasy 4-6
Edukacja wczesnoszkolna Klasy 1-3  Klasa 1 Klasa 2Klasa 3

 

Kalendarz roku szkolnego 2013-2014

 

 

Stanowisko wszawica

Stanowisko tornistry

 

Kontakt:

ul. Jagiellońska 56
43 – 410 Kończyce Małe
Tel./fax: 0-32 4693465
szkolapodstawowa@konczyce.pl

dyrektor: Joanna Hanzel
wicedyrektor: Aleksandra Krajcarz
sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00